Maailma

Kaegu

Nimi: Maailman kulttuurien torni Kaegu
Korkeus: 3 000 m
Yhden kerroksen pinta-ala: 40 km x 40 km (1600 neliökilometria)
Kerrosten lukumäärä: 260 (0-10 arkisto)
Pääkaupunkikeskukset: Urna, Vauru, Mido

Kaegu sisältää hyvin erikorkuisia kerroksia, jotka itsessään jakautuvat mataliksi ja korkeiksi tiloiksi. Kerrosten suunnittelussa on matkittu menneiden aikojen kulttuurien asumuksia ja edistyneen teknologian avulla monissa kerroksissa on onnistuttu saavuttamaan joka maaseutumaisemissa lähes identtisiä lopputuloksia. Näissä tiloissa kattoihin on monesti projisoitu täydellisesti ihmissilmää hämääviä taivaskopioita, säätiloissa koetaan muutoksia erilaisten säälaitteiden avulla, joilla mahdollistetaan kasveille luonnollinen sadekierto. Kaegussa on myös metsäisiä kerroksia, suurkaupunkeja ja vuoristoja. Kaksi viimeisenä mainittua tosin kohoavat yleensä läpi useamman kerroksen vertikaalisessa suunnassa. Kaegun sisällä entisten saarivaltioiden alueille on myös onnistuttu rakentamaan syvänvesien alueita imitoivia kokonaisuuksia ja näiden kulttuurien alueilla suurin osa pinta-alaa on vettä ja veden päälle rakennettuja rakennelmia. Kaegun ainutlaatuinen rakennusteknologia pystyy kantamaan veden paineen ja eristämään sen, mutta maksimisyvyys näilläkin alueilla on 20 metriä.

Kaegun lähes kaikki energia on uusiutuvista lähteistä. Rakennuksen kaikki ulkoseinämät, jotka eivät ole ikkunapintoja, on vuorattu aurinkopaneelein. Myös ikkunat keräävät aurinkoenergiaa. Ongelmaksi muodostuu puoli vuotta pitkä kaamosaika, jolloin energian käyttö on rajoitettua ja pääasiassa merestä saavan energian varassa. Monissa kulttuureissa on erityisesti kaamosaikaan alettu suosia monia vanhanaikaisia metodeja, mutta uusi teknologia myös kuluttaa huomattavasti vähemmän virtaa, eikä esimerkiksi olosuhdelavasteista tarvitse koskaan karsia edes kaamoksen aikaan. Yksilö voi Kaegun sisällä myös kerätä itse energiaa esimerkiksi urheilemalla tai tulen avulla.

Kaegun kattaa internet verkosto, johon jokaisen kansalaisen on mahdollista päästä käsiksi miltä tahansa henkilökohtaiselta laitteelta. Yhteydet toimivat vanhan internetin tavoin, mutta ominaisuuksista ylivoimaisesti suosituin on uutisosio, jota jokainen kulttuurikeskus päivittää erikseen, mutta joiden lisäksi on olemassa myös koko Kaegun laajuinen uutisyksikkö: Kaegu Wide News, KWN. Sitä kirjoitetaan suurimmilla pääkielillä.

Kaegun Neuvosto

Kaegun kattavan hallinnon varjo, Kaegun Neuvosto toimii Midon kaupungissa ja koostuu neuvostosta, sekä neuvoston alaisista jaostoista. Neuvostoon ottaa osaa jokaisesta kulttuurialueelta yksi edustaja, pääkokouksia on kerran vuodessa ja neuvosto vaihtuu kahdeksan vuoden välein. Neuvoston alajaostoja ovat mm. liiketalouden jaosto, turvallisuusjaosto, taikuusjaosto, väestön kasvun jaosto ja taiteiden jaosto.

Väestön kasvu ja hallinta

Oli kulttuurien onni, että Kaegun kapasiteetti oli alkujaan suunniteltu kolminkertaisesti sille määrälle ihmisiä, jotka sinne olivat alun perin muuttaneet. Oli kuitenkin selvää, että tila tulisi loppumaan kesken. Viimeinen MKE:n yhteisesti tekemä päätös oli rajoittaa syntyvyyttä enintään kahteen lapseen per pariskunta. Näin syntymä ja kuolemapoistuma pysyisivät samoina. Parin olisi mahdollista myös anoa syntyvyyttä valvovalta itsenäiseltä elimeltä oikeutta kolmanteen, mikäli jokin toinen pari pidättäytyisi vain yhdessä tai sairauksien vuoksi jollakin alueella julistettaisiin poikkeustila. Syntyvyyttä valvova jaosto on ainoa, joka on säilynyt Kaegun perustamisesta asti samana. Nykyään se toimii Kaegun Neuvoston alaisena.

 

Kulttuurikerrokset ja rajat

Kaegun rajat eivät alun perin oltu tarkoitettu niin vahvasti valvotuiksi kuin vanhassa maailmassa. Silti erityisesti taikamaailman voimistuessa eroja ja rajoja ruvettiin paikantamaan ja nykyään jokaisella kulttuurilla on käytössään passin kaltainen rekisteröintikortti. Tiettyjen kulttuurien korteilla voi olla vaikeampaa matkustaa lävitse koko Kaegun. Liikkumiseen käytetään jo ihmismaailmassa normalisoitunutta teleporttaus-teknologiaa. Taikovilla alueilla liikkumiseen on myös muita keinoja yksilökohtaisten kykyjen rajoissa. Kulttuurien sisällä on mahdollista liikkua uusiutuvaa energiaa käyttävillä pienkulkuneuvoilla, kuten skoottereilla, veneillä, pienillä kuljetusautoilla, sekä raitiovaunuverkostolla joissakin kulttuureissa.

Kulttuurin vaihtumisen jyrkkyys riippuu kahden kulttuurin välisistä väleistä. Joskus kulttuureita rajaa kattoon asti yltävä tiiliseinämä, jonka lävitse kulkua valvotaan tarkasti. Toisinaan rajaa merkkaa joki tai hakkuualue, jonka teiden reunuksilla on kyltti osoittamassa alueen vaihtoa.

Kulttuurialueilla vallitsee jokaisessa omat lakinsa, joista vierailijan kannattaa olla perillä. Monissa kulttuureissa taiat on kielletty lailla, vaikka taikovia henkilöitä saatetaankin päästää vierailijoina kulttuurin rajojen sisäpuolelle.

Sulatusuunit

Koko Kaegun alueella on yhteensä 3 suurta kaupunkiyksikköä, joita leikkisästi kutsutaan sulatusuuneiksi. Nämä kaupungit ovat suurin yhä oleva jäänne ajoilta, jolloin Kaegu oli kaikki yhtä suurta hallintoyksikköä. Nykyään näitä kaupunkeja hallitsee oma erillinen organisaationsa, joka on suoranaisesti mihinkään kulttuuriin sitoutumaton. Kaupunkihallituksessa istuvat pääasiassa henkilöt, jotka eivät kaikesta huolimatta ole kokeneet yhtä paikkaa enemmän omakseen kuin toista. Kaupungeissa vallitsevat omat lakinsa, mutta niistä suurin ja tärkein, sekä eniten valvotuin liittyy syrjintään. Sulatusuunit ovat kaikki kulttuurit hyväksyviä keskuksia, joissa kulttuuriin perustuva syrjintä on ehdottomasti kiellettyä. Kaupungit on ympäröity omilla muurialueillaan lähinnä korostamaan niiden erityisyyttä ympäröiviin kulttuureihin nähden. Kolmen kaupungin välillä on kuitenkin eroja.

Urna
Kaupungeista alin, 60-62 kerros.
Urna on käsityöläiskeskittymä joka koostuu pääasiassa taiteilijoista ja traditionaalisiin käsityöläistekniikkoihin erikoistuneista ihmisistä. Se on kaupunkina kattopuutarhojen ja rehevöityneiden kujien keskittymä, mutta selkeästi silti monitasoinen kaupunki kummallisine tasohyppelyineen. Urna on erityisesti taikoja käyttävien suosiossa. Kaupungin alueen ilmasto vastaa Keski-Eurooppalaista vuosikiertoa ja on ympäröity pelto- ja viljelyaluein.

Vauru
Kaupungeista keskimmäinen, 130-133 kerros.
Hieman Urnaa suurempi, teknologian keskittymä. Omiin kulttuureihinsa pitkästyneet insinöörit, keksijät ja muut tieteeseen keskittyneet ovat kerääntyneet Vauruun, jossa lähes viikoittain julkaistaan tuloksia uusista läpimurroista. Vauru on erityisesti ei-taikovien suosiossa, mutta Vaurun sisällä toimii myös taikatutkimuksen yksikkö. Vaurun ilmasto vastaa hieman pohjoisempien maiden ilmastoja, mutta talvella asteet putoavat vain harvoin pakkaselle. Kaupungin elämää säätelevät pääasiassa erilaiset suunnittelukilpailut, expot ja seminaarit, joiden tarkoituksena on ottaa loikkia eteenpäin milloin milläkin tieteen alalla. Expot keräävät merkittävän määrän satunnaisia kävijöitä Vauruun myös -kaupungin itsensä ulkopuolelta.

Mido
Kaupungeista korkein, 230-231 kerros.
Kaupungeista pienin, totuutta kaunistelematta, suuren eliitin asuinpaikka. Luonnollisesti lähes jokaisessa kulttuurissa arvotasoja on eritelty myös Kaegun sisällä, mutta Mido on saavuttanut poikkeuksellisen aseman tuomalla yhteen nämä erilaisten hallintoalueiden henkilöt samaan paikkaan. Midossa toimivat niin sanotusti ei-kenenkään-maalla muun muassa monet koko Kaegun alueella toimivat elimet, jotka ovat muista tahoista riippumattomia, kuten Kaegu Wide News, Syntyvyydenseuranta-yksikkö, energiankulutuksen valvontayksikkö ja turvallisuusjaosto. Midon alueella asuu tavallisesti ihmisiä, mutta yleensä näillä henkilöillä on jokin linkki johonkin Midon alueella toimivaan organisaatioon. Midon kaupungissa turvallisuus on korostetumpaa kuin muualla ja matkaaja saattaa tulla evätyksi kummallisistakin syistä, vaikka turistejakin käy ihmettelemässä keskusta. Midon ilmasto on päiväntasaajan saarvaltion luokkaa.

Suurimmat kulttuurit ja niiden jakautuminen

Sodan jälkeen kaikista kulttuureista ei ollut elonjääneitä. Osa valtioista kaatui ja niiden alueilla vaikuttaneet traditiot katosivat, kun valta-asemat muuttuivat. Kaegusta tuli ihmiskunnan tapa kurkottaa osittain myös menneisyyteen ja koettaa tavoitella myös jonkin verran menetettyä. Oli kuitenkin selvä, että ne alueet, joille ei ollut enää millään tavalla alkuperäistä veriperimää omaavaa väestöä, jäivät pois myös Kaegun sisältä. Osa näiden alueiden kulttuureista on kuitenkin saatettu lomittaa jonkin toisen suojelun piiriin.

Tässä on listattu muutamia suuria kulttuuripiirejä (huom! niin natiivit kuin 2000-luvun alun kulttuurit, jotka ovat sattuneet kyseisellä maantieteellisellä alueella olemaan olemassa) ja esimerkkejä niiden sijainnista. Emme kuitenkaan halua kuormittaa pelaaja turhalla liialla informaatiolla, joten pienemmät kulttuurit ja niiden sijainnit on jätetty pelaajalle. Mikäli haluat hahmon tälläiseltä alueella, otathan yhteyttä pelinjohtoon ja kirjataan tälle alue ylös.
Kaegun perustamisvaiheessa lopulliset sijoituskerrokset arvottiin epätasa-arvon välttämiseksi eloonjääneiden kulttuurien määrän perusteella. Kaikille mukana olleille jaettiin yhtä-paljon pinta-alaa. Samankaltaiseen ilmastoon tottuneita kulttuureita pyrittiin sijoittamaan lähelle toisiaan.

Huom! Listaan on laitettu ranskalaisin viivoin muutamia esimerkkejä kulttuureista, joita kyseisissä kerroksissa todennäköisesti sijaitsee. Muutamissa tilanteissa jotkin kulttuurit saattavat kuulua kahdelle alueelle. Näiden hahmojen pelaajien kanssa sijaintia voidaan katsoa erikseen yhdessä.

0-10
Arkisto

Kaegun alimpiin kerroksiin ei ole turhaan rakennettu ikkunoita, sen enempää kuin mukavia olosuhteitakaan. Alimpiin kerroksiin on sen sijaan varastoitu kaikki mitä vanhasta maailmasta on säilynyt, jota ei ylempiin kerroksiin kulttuurien mukana ole siirretty. Arkistoituna on kasveja, lauluja, rakennusten ja laitteiden piirustuksia, kirjallisuutta, eläinten geeniperimiä ja lukuisia jo unholaan jääneitä elementtejä. Kymmenen alinta kerrosta ovat labyrintti, jonka täysin tuntevaa ei ole enää elossa.

10-25
Pohjois-Afrikkalaiset kulttuurit
– Egyptiläinen kulttuuri
– Berberikulttuureja
– Arabikulttuureja

25-50
Pohjois-Amerikkalaiset kulttuurit
– Pohjois-Amerikan intiaaninen kulttuuri

50-60
Eurasian kulttuurit
– Venäläinen kulttuuri
– Inkeriläinen kulttuuri
– Siperian kulttuuri
– Ortodoksisuuden piiri

60-90
Lähi-idän kulttuurit
– Arabilaisia kulttuureja
– Egyptiläinen kulttuuri
– Islamilainen maailma
– Turkkilainen kulttuuri
– Saudi-Arabialainen kulttuuri
– Pakistanilainen kulttuuri

90-140
Eurooppalaiset kulttuurit
– Germaaninen kulttuuri
– Pohjoismainen kulttuuri
– Espanjalainen kulttuuri
– Mustalaiskulttuuri
– Kreikkalainen kulttuuri
– Kelttiläinen kulttuuri
– Kristinuskon piiri
– Pohjoiset luonnonuskonnot
– Latinalainen maailma

140-165
Etelä-Afrikkalaiset kulttuurit
– Etelä-Afrikan 2000-luvun kulttuuri
– Tanzanialainen kulttuuri
– Somalialainen kulttuuri

165-205
Aasialaiset kulttuurit
– Kiinalainen kulttuuri
– Japanilainen kulttuuri
– Thaimaalainen kulttuuri
– Mongolialainen kulttuuri
– Nepalilainen kulttuuri
– Intialainen kulttuuri

205-235
Etelä-Amerikkalaiset kulttuurit
– Inkojen kulttuuri
– Kolumbialainen kulttuuri
– Latinalainen maailma
– Perulainen kulttuuri
– Meksikolainen kulttuuri

235-260
Merien kulttuurit (pienet saarikulttuurit)
– Madagaskarilainen kulttuuri
– Indonesialainen kulttuuri
– Austalialainen kulttuuri
– Uusi-seelantilainen kulttuuri
– Maorien kulttuuri
– Filippiiniläinen kulttuuri
– Islantilainen kulttuuri
– Grönlantilainen kulttuuri
– Kyproksen kulttuuri

 

Taikuus ja Kaegu

Taikuuden jakautuminen Kaegussa elää yhä. Selväksi on kuitenkin käynyt, että länsimaisessa perinteessä on alueittain kovaakin vastustusta taikuutta ja taikovia kohtaan. Myös islamistinen maailma on ottanut taikuuden vastaan todella nihkeästi. Vahvimmillaan taikuuden piirit ovat aasialaisilla, etelä-amerikan ja merten kulttuurien, sekä joiden pohjoisten kulttuurien alueilla. Erityisesti vanhoihin traditioihin erikoistuneet kulttuuriryhmäytymät ovat ottaneet taikuuden vastaan vanhana voimaantuneena ystävänä. Modernien kulttuurien piirissä aihepiiri herättää enemmän pelkoa ja epävarmuutta.

Nykypäivänä faktaa on kuitenkin, ettei taikuus ole kummallista, eikä kyse ole enää siitä etteikö sitä ymmärrettäisi. Taikuutta on tutkittu Kaegussa yli 200 vuoden ajan ja sen syntyperä on voitu jäljittää kohtalaisen tarkasti. Kyse on geenimuunnoksesta kantajansa veressä, joka sen jälkeen resonoi Antarktiksen energiavirtojen kanssa. Minkälainen lopputulema muutoksella on, siihen vaikuttavat useat tekijät. Tietyiltä alueilta tulevat ihmiset ovat altistuneet samankaltaisille muutoksille. Niinpä tutkijat jakoivat tyylisuunnat kulttuurisidonnaisiksi, mutta näistä poikkeavia muutoksia on kohdattu lävitse Kaegun historian.

Verisidos

Verisidokseksi kutsutaan taikatyyppiä, johon taikova vaikuttaa liittyvän ilman sen suurempaa harjoittelua. Sitä voidaan ajatella niin sanotusti erikoisena ominaiskykynä, jota muut eivät välttämättä edes voi oppia hallitsemaan vaikka harjoittelisivatkin. Verisiirroilla on yritetty siirtää erikoiskykyjä, mutta ne hylkivät uutta kantajaansa, siirros johtaa kuolemaan. Heikon verisiteen omaavat voivat vastaanottaa verta myös muilta taikovilta, vahvat ainoastaan taikomattomilta.

Esimerkkejä yleisistä laajemmin tunnetuista verisiteistä Kaegussa.

Vesisidos: erikoistuminen vesitaikuuteen. Tyypillinen merellisten kulttuurien alueella.
Kasvisidos: erikoistuminen kasvititeteeseen, puiden ja kasvien kanssa kommunikointiin, parantamiseen ja viljelyyn. Tyypillinen Pohjois-Euroopan alueilla, Päiväntasaajan aasian kulttuureissa, Amerikoissa.
Metasidos: Psyykkeeseeen, ajatuksenlukuun ja ennustukseen liittyvä verisidos. Useita kulttuureja.
Animaagius: Eläinlinkki, eläimeksi muuttuminen. Useita kulttuureja.

Taikuutta on myös vahvojen verisiteiden ulkopuolella. Taikuudelle yleisemmillä alueilla on taikakouluja, joissa opetetaan tavalliseen taikuuteen liittyvät loitsut eri osa-alueilta. Kouluissa opetetaan kasvi- ja eläintietoutta, loitsuja, liemiä, lentämistä, muodonmuutoksia, ennustamista ja muita taikatieteitä. Taikuuden jatko-opintoja tutkimusmielessä on mahdollista suoritta Vaurun yhteistieteiden yliopistossa, mutta varsinaiseen taikaopiskeluun voi erikoistua pienemmissä erikoistuneissa akatemioissa tai oppisopimuksella.

Olennot

Verisiteiden lisäksi Kaegussa tunnetaan geenimuunnoksia. Ne ovat johtaneet muutamaan lajimuutokseen, joiden edustajia ei enää täysin ihmisiksi voida kutsua.

Vampyyrit
Pääasiassa Itä-Eurooppalaisesta perimästä tulevissa ihmisissä on havaittu vampyrismiä. Muutosprosessin tarkkaa alkuhetkä on ollut vaikea jäljittää taaksepäin ja on epäselvää miten lajin leviäminen sai alkunsa. Kyse on geeneissä tapahtuvasta muutoksesta, joka surkastuttaa kantajansa omaa kehoa ilman ulkopuolelta saatavaa verta. Kaegussa tunnetut vampyyrit eivät vastaa kaikkia vanhoja legendoja. Ne eivät ole herkkiä valkosipulille tai hopealle ja myös vampyyreillä on varjot, sekä heijastukset peileissä. Tyypillinen vampyyri selviää kolme päivää ilman verta, jonka jälkeen tämä alkaa selkeästi heiketä. Jo ensimmäisen 12 tunnin aikana vampyyri voi kokea janoa, kuten ihminen kokee nälkää. Ilman verilähdettä vampyyri vaipuu koomaan 6 päivän jälkeen, mutta todisteita siitä, että vampyyri voisi kuolla verihukkaan ei ole. Ravittuna vampyyrit ovat tavan ihmistä vahvempia, nopeampia ja omaavat tarkat aistit. Verisidonnaisen taikovan verta juomisella saattaa olla negatiivisia vaikutuksia juojaan. Vampyyreitä on pyritty tutkimaan VYY:ssä, mutta vapaahetoisten kohteiden rajallinen määrä on jättänyt yhä paljon kysymyksiä ilmaan.

Ghoulit
Pitkään tarustoissa vampyyreihin sekoitetut ghoulit ovat yhä Kaegussa enemmän huhu kuin totuus ja erityisesti tavan kansan keskuudessa näiden olemassa oloa epäillään, myös taikovien keskuudessa. VYY:llä on kuitenkin jo todisteita tämän lajin elämisestä ihmisten keskuudessa. Ghoulit ovat ulkoisesti täysin ihmisiä, mutta eivät pysty sulattamaan kuin ihmisen lihaa ja verta. Verenhimon kahdatessa ghoulin silmät mustuvat ja tämän ajatuksen kulku hämärtyy. Ghoulit ovat vampyyrien tavoin ihmistä voimakkaampia ja nopeampia, mutta niiden kykyjen lisäksi ghoulit käyttävät metsästyksessä ja puolustuksessa apuna niin kutsuttua hohdetta. Hohde on ghoulin kehosta purkautuva elin tai jäsen, jonka olomuoto ja väri vaihtelee kantajastaan riippuen. Jokainen hohde on yksilöllinen. Ghouli voi käyttää hohdetta haluamallaan tavalla, joillakin se sopii myös matkojen taittamiiseen, toisilla jopa liitämiseen. Hohteelle tyypillistä on elastisuus, se muistuttaa vapaastimuokkautuvaa massaa, jonka olemus vaihtelee.
Ghoulin on saatava ihmisen lihaa tai verta vähintään kerran kolmessa päivässä tai tämä ajautuu hulluutta vastaavaan tilaan ja hankkii ravintonsa joka tapauksessa väkivalloin. Mikäli tämä onnistutaan estämään, ghouli alkaa tuhoutua ja muuttuu hitaasti tuhkaksi. Prosessi kestää noin kaksi viikkoa. Ravitun ghoulin palautumiskyky on merkittävä ja näiden tappaminen muutoin kuin näivettämällä on haastavaa. Mikäli ghouli syö ihmisten ruokaa, se tekee tuhoa tämän omalle keholle ja heikentää sitä. Ruoka myös maistuu olentojen suussa vain tuhkalle ja aiheuttaa vaikeuksia niellä. Ainoa eines jota sekä ihmiset, että ghoulit voivat yhdessä nauttia, on kahvi.
Ghoulin ruokailutottumuspakkoon ainoa poikkeus ovat alle lisääntymiskykyiset ghoulit, eli noin alle 15-vuotiaat. Ghoulit pystyvät lapsina myös ravitsemaan itseään ihmisruoalla, mutta saavutettuaan sukukypsyyden, näiden makuaisti ja ruoansulatuselimistö kehittyy pysyvästi hylkimään ihmisruokaa.

Animaagit
Kaegun sisällä ei tunneta ihmissuteutta. Sen olemassa oloa ei haluta kokonaan kääntää muiden näyttöjen nykyään puoltaessa olentojen läsnäoloa myös mennessä maailmassa, mutta Kaegun sisällä ihmissusia ei ole havaittu. Sen sijaan vastaavanlaista pakkomuutosta on havaittavissa animaageissa, jotka lasketaan myös tieteiden piireissä taikoviksi ihmisiksi olentojen sijaan, mutta jotka kuuluva tiettyyn rajatilaryhmään. Animaagius on verisidos, mutta muista verisidoksista poiketen tällä on havaittu olevan lukuisia alaryhmiä. Verisidos vaikuttaa myös olevan periytyvä ja tällöin myös eläintyyppi vaikuttaisi peirytyvän. Erityisesti animaagilapsissa esiintyy muodonmuutoksen hallitsemattomuutta kovien tunteiden vallassa. Tätä piirrettä esiintyy myös aikuisissa suurten tunteiden kohdalla. Animaageissa esiintyy myös jonkin verran eroja kuinka vahvasti he ovat kontrollissa eläinhahmonsa eläimellisestä puolesta. VYY:llä on jaettu animaagit kolmeen katergoriaan, joissa ylimmässä animaagi on oma itsensä myös eläinhahmossa, keskimmäisessä tämän käsitys hämärtyy hieman ja kolmannessa tätä on vaikea erottaa eläimestä.
// Sivuhuomautus: Animaagiutta voi myös taikovana opetella, mutta koulutus on pitkä, eikä muutoksesta koskaan tule täysin vaivatonta. Toisaalta muodonmuutos ei myöskään koskaan riistäydy käsistä tai ole tunteiden hallinnassa. Animaagiksi opetellut voi pitää hahmoaan yllä vain tietyn aikaa (kasvaa harjoitellessa). Animaagiksi syntynyt ei omaa aikarajoja.

 

 

 

 

Advertisements