Juonet

Taustajuoni (menneisyys)

Vuonna 2084 ihmisen tunteman maailman valtiot suistuivat neljänteen maailmansotaan, jonka tuhovoima ylitti kaikki kauheimmatkin pelot. Kun tuhojen laajuus, sekä pysyvyys ymmärrettiin, jokaisesta kulttuurista kerättiin valitut eloonjääneet ja heidät evakuoitiin ensin maan alaisiin tunneleihin, joihin arkistoitiin myös kasvisto, eläimistö geeniperimänä, sekä kattavat kulttuuriarkistot – mitä oli pystytty hävitykseltä säilyttämään. Organisoidun järjestäytymisen takana oli jokaisesta edustetusta kulttuurista koostuva valtuusto, MKE, maailman kulttuurien edustajisto. Päätavoite oli selkeä: rakentaa paikka, jossa kulttuurit voisivat levitä uudelleen ja jossa jokaiselle olisi oma paikkansa. Oli selkeää, ettei seuraaviin satoihin vuosiin tämä olisi mahdollista vanhojen valtioiden alueella, mutta tutkimuksilla oli yksi valopilkku: Etelä-Manner, Antarktis. Tuo valkoisen jään peittämä alue oli säästynyt tuholta kuin kummallisimpien voimien suojelemana. Jäljelle jääneet arkkitehdit, insinöörit, kulttuurituntijat ja suunnittelijat koottiin yhteen ja vuoden tauottoman uurastuksen jälkeen oli syntynyt perusrakenne ihmiskunnan menneisyyden ylittävälle rakennushankkeelle, kaikkien kulttuurien kodille: Kaegulle. Lopullisen suunnitelman täydentyminen vei muutaman vuoden lisää, rakennustyö pistettiin vauhdilla käyntiin. Ensin kulttuureja sijoitettiin väliaikaisesti valmistuviin kerroksiin. Lopulta rakennus valmistui mittoihin, jossa kaikille oli oma tilansa vuonna 2184, sodan alkamisen vuosipäivänä.

Kaegun rakennus oli ollut ihmismielen ylittävä projekti, joka oli jättänyt vain vähän aikaa ympäristön tutkimiselle. Kaegun pohjarakenteet johtivat suoraan syvälle Etelä-Mantereen kallioisiin pohjiin ja osa rakennuksen käyttämästä energiasta siirrettiin merestä tuotettavana energiana erilaisin keinoin Kaeguun. Ensimmäisen tilapäissijoitusvuosien aikana siellä täällä eri kulttuureissa alkoi esiintymään kummallisia tarinoita, mutta ne pistettiin muutosten traumojen ja ihmisten legendojen kaipuun piikkiin. Kaegun täydellisen valmistumisen aikaan ei kuitenkaan ollut enää kysymystäkään asiasta. Jotain Etelä-Mantereen maaperässä, todennäköisesti sama asia joka oli suojellut mannerta muulle tuholle altistumisesta, nosti tietyissä ihmisissä esiin kykyjä, joita aikaisemmassa maailmassa olisi paranormaaleiksi kutsuttu. Huhuja oli enemmän kuin faktoja, osa kyvyistä vaikutti vakiintuvan erityisesti tiettyjen kulttuurien piiriin. Toiset kulttuurit muuttuivat tätä myöten kammotuimmiksi, toiset kerrokset eristyivät muista peloissaan lähes kokonaan. MKE ei lukuisista yrityksistä huolimatta onnistunut saavuttamaan yhteisymmärrystä ongelmaan ja loppujen lopuksi useiden yhteenottojen jälkeen hajosi useiksi pienemmiksi ryhmäytymiksi, jotka alkoivat vastata omista kerrosalueistaan. Näin jatkui lähes sata vuotta, jonka jälkeen tilanne alkoi tasoittua. Syntyi Kaegun Neuvosto, joka koostuu eri alueiden edustajista. Neuvosto ei kuitenkaan MKE:n lailla hallitse koko tornia, vaan toimii ikään kuin kattona pienemmille kokonaisuuksille.

Nykyiset kiemurat

Kaegu RPG:ssä tähdätään mahdollisimman joustavaan ja juonirikkaaseen ympäristöön. Kannustamme pelaajiamme juonimaan myös omia sivujuoniaan, mutta pelin jouhevan kulun vuoksi pelissä vallitsee luonnollisesti myös pääjuonia. Erityisesti helpon alun vuoksi on suositeltavaa ammentaa näistä langoista ja maailman käydessä tutuksi kannattaa ottaa yhteys game masteriin ja suunnitella matkaa eteenpäin! Alla on listattu lähinnä järjestöjä ja toimijoita, joilla on suurempaa vaikutusta Kaeguun erityisesti sulatusuunien alueilla.

Huonettomien kilta

Huoneettomien kilta syntyi Urnassa noin 50 vuotta Kaegun valmistumisen jälkeen. Se syntyi tarpeesta luoda turvasatama taikoville ja olennoille, joilla ei ollut erinäisistä syistä enää turvallista paikkaa minne palata. Huonettoman tyypillisiä jäseniä ovat taikavastaisilta alueilta paenneet, yllättäen taikakykynsä herättäneet, kummallisiin kommelluksiin joutuneet taikovat, sekä vain turvallista omaa nurkkaa tavoittelevat taikovat. Huonettomien killan päämaja sijaitsee hieman Urnan keskustasta sivussa ja kattaa yhden terassipuutarhamaisen rakennuksen, joka jättää sisäänsä yhteiskäytössä olevaa turvapihaa, sekä sisälleen lukuisia asuntoja Huonettomien käyttöön. Rakennus on suojattu taioin, eikä sen sisälle pääse ilman killan merkkiä.

-> Lue lisää Huonettomien killasta foorumilta.

Huone 8

Huonettomien joukossa on monenlaista kulkijaa. Vaikka Huoneettomien kilta painottaa rauhanomaisuutta, se ei suoranaisesti heitä ketään taikomattomien armoille, vaan ottaa yleensä neutraalin kannan asiaan. Huone 8 syntyi kaunoista. Kaunoista pääasiassa taikomatonta väestöä vastaan, mutta sen ohella myös pettureina pidettyjä taikovia kohtaan. Huone 8:aa ei voida pitää suoranaisesti rikollisorganisaationa, mutta monilla sen jäsenillä on meneillään toimia, joita minkään kulttuurin lait tuskin sallisivat. Järjestö suojelee omiaan ja omaa omat tiukat lakinsa. Lähes kaikki ovat jäseniä Huonettomien killassa, mutta poikkeuksia löytyy. Huone 8 ei toimi Huonettomien Killan läheisyydessä, vaan toisella puolella kaupunkia, omassa pienessä rakennuksessaan. Puinen vanha kartanomainen rakennus majoittaa jäsenet, sekä toisinaan myös näiden liiketoimet. Osa Huone 8 jäsenistä on Noclabin jäseniä.

-> Lue lisää Huone 8:stasta foorumilta!

Noclab

Kun Kaegun aikojen alussa taikuus alkoi puskea läpi yhteiskunnan ja verisiteen omaavia alkoi löytyä siltä täältä, tietyillä kulttuurialueilla syntyi epävarmuutta, pelkoa ja jopa paniikkia. Silloin Pohjois-Amerikan kulttuuripiirissä syntyi uusi liike vastustamaan näitä paholaisen voimia, syntyi Nocturlab, tutummin Noclab. Liike pitää majaansa Vaurun alueella, hieman sivummalla keskustaytimestä ja arvostaa niin kutsuttuja vanhoja hyviä inhimillisiä arvoja. Järjestön toimet ovat tavan kansalaiselle lähtökohtaisesti näkymättömät ja julkinen profiili tukee tiedettä, vanhoja kulttuuriarvoja ja puhtaita verilinjoja. Alunperin järjestö oli vain ja ainoastaan taikomattomille, mutta myöhemmin järjestöön on myös hiljaisuudessa liitetty apuvoimiksi taikovia, esimerkiksi Huone 8:n jäseniä.

-> Lue lisää Noclabista foorumilta!

Vaurun yhteistieteiden yliopisto

Jokaisella kulttuurialueella, yleensä pienimmilläkin on oma koulutusjärjestelmänsä. Kaegun sisällä toimii kuitenkin niiden lisäksi yksi yliopisto, joka kattaa kaikki tieteenalat kulttuureihin katsomatta. Se on Vaurun yhteistieteiden yliopisto, VYY. Pienen kylän kokoinen tiedeyhteisö on Vaurun ylpeys ja se houkuttelee opiskelijoita koko tornin alueelta. Lukukausimaksut ovat keskivertoluokkaa, niin että lähes kaikilla on siihen varaa myös ilman stipendiä, mutta pääsykokeet ovat tiukat. Suurinosa opiskelijoista on ensin opiskellut haluamaansa ainetta omassa ympäristössään vuoden tai kaksi ennen VYY:lle hakemista. Yliopistolla opiskellaan kaikkia 2000-luvulla tunnettuja tiedeaineita, mutta lisäksi erikoistunutta Antarktiksen tutkimusta, taikuuden tutkimusta ja biologia on saanut uudet alalajin olentotutkimuksesta. Yliopistolla on hyvin aktiivinen kampuselämä, missä nuoret aikuiset hakevat paikkaansa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskeluiden aikana asutaan lomia lukuun ottamatta kampuksen asuntoloissa. Osa asuntoloista on jaettu taikoville ja taikomattomille erikseen.

-> Lue lisää VYY:stä foorumilta!

Kaegun neuvosto

Tornin perustuksesta eteenpäin aina muutamia vuosia sen valmistumiseen asti koko Kaegun hallinto oli keskitetty tornin huipulle Midoon. Valta on sijaitsee osittain yhä huipulla, mutta ajan kuluessa kulttuurialueet ovat siirtyneet entistä enemmän kohti menneisyyden valtioitettua tyyliä. Hallinnot toimivat pääasiassa alueillaan, mutta Midossa istuu yhä neuvosto, joka koostuu näiden alueiden edustajista. Tämän edustajiston alla toimivat mm. syntyvyyttä seuraava neuvosto, turvallisuusneuvosto, tiedeneuvosto, liiketalouden neuvosto ja taiteiden neuvosto. Neuvostoon valitaan yleensä yksi edustaja neljän vuoden kaudeksi. Suurin päättäjäelin, Kaegun neuvosto kokoontuu kerran vuodessa Midossa. Se päättää muunmuassa erilaisista alueiden pyynnöistä, kuten energiantarpeen lisäyksestä, verotuksesta, yleisistä liikkumisrajoituksista ja ehdoista, Midon kaupungin toiminnoista ja koko tornin kattavista yleisohjeistuksista. Se käsittelee myös mahdolliset riitatilanteet kahden alueen välillä. Tornin rakenteen vuoksi sotiminen on ehdottomasti kielletty, mutta todella viheliästä toisen alueen terrorisointia on esiintynyt ajan saatossa muuten. Sovittelu kuuluu neuvostolle.

Turvallisuusneuvosto

Kaegun yksittäisten kulttuurien aluilla toimivat alueiden hallinnoimat poliisiyksiköt. Yksiköiden koostumukset taikovien ja taikomattomien välillä vaihtelevat alueittain, mutta koko Kaegun laajuinen yksikkö sisältää molemmat osastot. Kaegun turvallisuusneuvosto on huolissaan vain ja ainoastaan kulttuurirajat ylittävästä rikollisuudesta, sekä suuremmista rikkeistä. Kaegun sisällä on tuomittu järjestäytyneen rikollisuuden edustajia karkoitukseen, jolloin tuomittu henkilö lähetetään Antarktikselle. Selviytymisen mahdollisuutta ei lähtökohtaisesti ole. Muuten tornin alimmassa arkistokerroksessa toimii myös Kaegun ydinvankila, jonne siirretään satunnaisesti vaikeita vankeja myös muista kulttuureista. Vaikka Kaegun turvallisuusyksikkö näyttäytyy tasapuolisena kaikille, on yleinen mielipide erityisesti taikovien keskuudessa kallistunut siihen, että taikovat tuomitaan helpommin ja rankemmin kuin taikomattomat rikoksesta niin välittämättä. Tämä on herättänyt pelkoja taikayhteisössä. Turvallisuusneuvoston liikkuvia toimijoita kutsutaan virallisesti agenteiksi, mutta erityisesti taikayhteisössä käytetään yleensä slangisanaa kyyhky, heidän valkoiseen virka-asuunsa viitaten.

-> Lue lisää Turvallisuusneuvostosta foorumilta!

Kaegun tornijaosto

Hämärästä nimestään huolimatta Kaegun tornijaoston olemassa oloon on hyvin arkinen syy. Tornijaosto koostuu valituista insinööreistä, arkkitehdeistä ja muista teknikoista, jotka vastaavat Kaegun ylläpidosta ja eteenpäin kehittämisestä. Tornijaoston hallituksessa istuvat vaaleilla jäsenien joukosta valitut edustajat, joiden yksi kausi kestää 10 vuotta. Tornijaostoon kuuluminen on suuri kunnia, mutta myös raskas taakka, sillä työ on kokopäiväistä ja yleensä vie tekijänsä kauas kotipiiristään pitkiksi ajoiksi kerrallaan. Tornijaoston hallitus toimii Midosta käsin, mutta tosiasiassa suurinosa jaoston toimistiloista ja kehitysyksiköistä sijaitsee Vaurussa.

-> Lue lisää Tornijaostosta foorumilta!

 

 

 

Advertisements